درباره ما

سعدِوفا


قصد داریم آموخته ها و تجربه نزدیک به دو دهه حضور فعالانه در صنعت کسب و کار و آموزش را با شما که شاید علاقمندی یا دغدغه های مشابهی با ما داشته باشید به اشتراک بگذاریم. سعی مان بر این است که تمرکز بیشتری بر جنبه های انسانی و نگاه اجتماعی در فضای کسب و کارها داشته باشیم.

به این دلیل فضایی تعاملی به نام سعدِوفا، (برگرفته از نام یک دوست سفر کرده که الام بخش این ایده بود) بر بستر پلتفرم اتود، شکل گرفت تا بتوانیم با هم گفتگو کنیم و از یکدیگر بیاموزیم.

همراهی با اتود تسهیلگر راه مان شد. به این همراهی که همراستا و همسو با ارزش های اصلی اتود هم چون تلاش در راستای تحقق خیر جمعی، تاکید بر اصل مشورت و کارتیمی، توجه به اهمیت چرخه یادگیری و نقش آن در انجام صحیح کارها است، افتخار میکنیم. 


دکتر فاطمه شخصیان

  

مهندس علی اکبر ایزدی خواه