منتورینگ و کوچینگ یعنی چه؟
شباهت ها و تفاوت ها

شباهت و تفاوت منتورینگ و کوچینگ


منتورینگ یک رابطه حمایتی است که در جهت توسعه مؤثرتر از طریق اشتراک دانش و تخصص، و راهنمایی شکل می گیرد. 


     *معمولاً رابطه منتورینگ برای فردی با تجربه کمتر (مِنتی) نسبت به فردی که نقش منتور را بر عهده دارد، موضوعیت پیدا می کند

    *یک منتور در کشف قابلیت ها، ایجاد اعتماد به نفس، و ارائه حمایت های لازم به مِنتی کمک می کند

منتورینگ چیست؟


 • آموزش، تدریس، کوچینگ و مربی گری که از طرف یک فرد متخصص ارائه می شود را نمی توان منتورینگ نامید

 • کمک به افراد در یادگیری، توسعه و پیشرفت های قابل مشاهده به همراه حمایت های لازم، معنای اصلی منتورینگ است.


برای آشنایی بیشتر با برنامه توسعه فردی کلیک کنیدکوچینگ چیست؟


 • در کوچینگ تمرکز بر ارتقای مهارت های خاص و توسعه در جهت دستیابی به یک مجموعه اهداف مبتنی بر چشم انداز روشنی از رشد در یک بازه زمانی مشخص می باشد

 • برخی از مراجع موثق در این زمینه مانند فدراسیون بین المللی کوچ (International Coach Federation)، کوچینگ را این گونه تعریف می کند: همراه شدن با مخاطب در یک فرایند تفکر برانگیز و خلاقانه که وی را تشویق می کند تا پتانسیل شخصی و حرفه ای خود را به حداکثر برساند، چیزی که در شرایط نامشخص و محیط پیچیده امروزی بسیار مهم است.


یک کوچ:


 • اهداف را به مراحل و نقاط مشخص قابل دستیابی، تقسیم بندی می نماید.

 • وظایف واضحی را با تعیین زمان تکمیل به انجام رسانی آن مشخص می کند

 • پرسش های ترغیب کننده و محرک در راستای دستیابی به آن اهداف مطرح می کند

 • فردی متخصص در حیطه موردنظر می شود


وظایف یک کوچ


شباهت های منتورینگ و کوچینگ


 • توسعه و ارتقا دانش و مهارت ها

 • اغلب شامل تعاملات فرد با فرد

 • قابل پیاده سازی در هر دو زمینه توسعه فردی و حرفه ای

 • فراهم آورنده فرصت های ارزیابی نقاط قوت فردی و مشخص کردن زمینه های قابل بهبود

 • نیازمند به حمایت فردی از طرف شخص دارای تجربه بیشترتفاوت های منتورینگ و کوچینگ


مدت زمان

کوچینگ : چند هفته تا چند ماه

منتورینگ: چند ماه تا چند سال


اهداف

کوچینگ : هدف گذاری در حوزه عملکردی جهت دستیابی به سطح مشخص و تعریف شده ای از اهداف تعیین شده

منتورینگ: توسعه تومان مهارت های حرفه ای و شخصی در جهت توسعه کلی در شغل


تناوب جلسات

کوچینگ: جلسات منظم هفتگی یا دو هفته یکبار
منتورینگ: معمولاً جلسات غیر رسمی و در صورت نیاز


مهارت

کوچینگ: دارای مهارت در یک زمینه خاص
منتورینگ: فرد دارای تجربه کلی و توانمند در انگیزه بخشی برای طرف مقابل از طریق به اشتراک گذاری تجربیات


دستاورد

کوچینگ: دستیابی به اهداف مشخص و قابل اندازه گیری و توسعه در مجموعه مهارت ¬های مرتبط به یک حوزه خاص
منتورینگ: تقویت اعتماد به نفس کلی، انگیزه و شفافیت در آینده شغلی فرد


  برای درک بهتر از تفاوت ها و شباهت های  منتورینگ و کوچینگ به درس سوم دوره منتورینگ در عمل مراجعه کنید. منتورینگ

چگونه می توان از منتورینگ و کوچینگ در جهت توسعه بهره برد؟


حیطه

کوچینگ: توسعه فردی در یک زمینه از مهارت های خاص
منتورینگ: انگیزه بخشی به افراد جهت اکتشاف مسیرهای توسعه شغلی و حرفه ای خود


مخاطب

کوچینگ: مدیریت فردی دارای سطح عملکردی پایین تر از حد مطلوب
منتورینگ: انگیزه بخشی از طریق اشتراک دانش و تجربه شخصی


اثرگذاری

کوچینگ: کمک کننده به رهبران در مدیریت تغییرات و تحولات کسب و کار
منتورینگ: فراهم آوری ابزار جهت تقویت یادگیری فردی و توسعهموقعیت مناسب به کارگیری

کوچینگ: توسعه مقیاس کسب و کار یا سازمان؛ غلبه بر موانع موقتی و کوتاه مدت؛ مدیریت بحران های مقطعی
منتورینگ: راهنمایی های متناسب با موضوع و چالش ها؛ کمک در تشخیص ریسک ها
جمع بندی


منتورینگ و کوچینگ هر دو رویکردهای توسعه ای محسوب شده و معمولاً جهت تقویت مهارت ها، دانش، و عملکرد فردی به کار می روند. در عین حال در هدف، مدت زمان، و مهارت های مورد نیاز تفاوت هایی با هم دارند.

منتورینگ گستره وسیعی را در بر گرفته و هم مسائل حرفه ای و هم مسائل شخصی را پوشش می دهد. در حالی که کوچینگ وظیفه محور بوده و بر شکاف های عملکردی تمرکز دارد.


برای توضیح های بیشتر می توانید به مقدمه کتاب «منتورینگ در عمل» و یا درس سوم از فیلم آموزشی دوره «منتورینگ در عمل» مراجعه کنید:

              بخش مقدمه کتاب منتورینگ در عمل
       

منتورینگ و کوچینگ یعنی چه؟
Fatemeh Shakhsian ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۰۷:۲۷:۱۰
اشتراک گذاری این پست
بایگانی
ورود برای ارائه نظر
دوازده مهارت یک منتور موفق