دوره آنلاین ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل

ثبت نام ها بسته اند
دوره ارزشيابي و طبقه بندي مشاغل با هدف آشنايي كليه مخاطبان از جمله كارمندان، متخصصين و كارشناسان منابع انساني، دانشجويان و ساير علاقمندان با معيارهاي مورد سنجش در روش ها و مدل هاي طبقه بندي مشاغل مورد استفاده در سازمانهاي ايراني و مقايسه آن با مدل هاي بروز در شركت هاي پيشرو در جهان با سرفصل هاي زير برگزار مي شود.

- بررسي سابقه تاريخي اجراي طبقه بندي مشاغل در ايران و جهان

- معرفي و مقايسه روش هاي معتبر ارزشيابي مشاغل از جمله:

- طبقه بندي مشاغل براساس قانون كار ايران ( نحوه محاسبه ضريب ريالي و مزد گروه و…)

- ارزشيبابي مشاغل به روش Towers watson

- ارزشيابي مشاغل به روش Hay Group مورد استفاده در طبقه بندي مشاغل صنعت نفت (نحوه محاسبه گريدهاي شغلي و پايه هاي سازماني به همراه مثالهاي عملي)

- ارزشيابي مشاغل به روش مرسر

- بررسي چالش ها و پيش بيني و تشريح پيامدها و مديريت ريسك اجراي طبقه بندي مشاغل در شركت هاي با روابط استخدامي متنوع ( رسمي، قرارداد مستقيم و پيمانكاري) و ارائه راهكا رهاي اجرايي.

- بررسي، تحليل و ارائه راهكار در خصوص طبقه بندي مشاغل در شركتهاي بزرگ واگذار شده براساس اصل ٤٤ قانون اساسي از جمله شركتهاي نفتي واگذار شده.

- لازم به ذكر است اين دوره براي كليه كارمندان شاغل و كارشناسان كارگاه هاي كوچك، متوسط و بزرگ و شركت هاي مختلف از جمله شركتهاي پالايشي، پتروشيمي، خودرويي، بانك ها و موسسات مالي و ساير كسب و كارها مفيد، كاربردي و قابل استفاده خواهد بود.

- با توجه به اينكه در اين دوره انجام محاسبات مربوط به تعيين گروه و گريد مشاغل در همه مدل هاي مورد بررسي با جزييات و ذكر مثال و تمرين انجام مي پذيرد. ايجاد و ارتقائ سطح مهارتي مخاطبان محقق خواهد شد.
تاریخ و زمان
یکشنبه
۲۷ آذر ۱۴۰۱
شروع - ۱۸:۴۸
یکشنبه
۰۴ دی ۱۴۰۱
پایان - ۱۸:۴۸ Asia/Tehran
مکان

سعدِوفا

تهران
ایران
09190084459 -02140880112
saedevafa@etudit.com
دریافت مسیر
سازمان‌دهنده

سعدِوفا

09190084459 -02140880112
saedevafa@etudit.com
اشتراک گذاری

ببینید افراد در مورد این رویداد چه می‌گویند و به گفتگو ملحق شوید.