مدل سازی دامنه

ثبت نام ها بسته اند
تاریخ و زمان
پنجشنبه
۲۵ خرداد ۱۴۰۲
شروع - ۱۲:۰۰
یکشنبه
۱۸ تیر ۱۴۰۲
پایان - ۲۲:۳۰ Asia/Tehran
مکان

سعدِوفا

تهران
ایران
09190084459 -02140880112
saedevafa@etudit.com
دریافت مسیر
سازمان‌دهنده

سعدِوفا

09190084459 -02140880112
saedevafa@etudit.com
اشتراک گذاری

ببینید افراد در مورد این رویداد چه می‌گویند و به گفتگو ملحق شوید.