تالارگفتگو


این تالار محلی برای تبادل نظر و تجربه در خصوص موضوع های مطرح شده در دوره ها و محتواهای آموزشی این بستر  تعاملی می باشد.

بحث و گفتگوی دوره ها

تالار گفتگوی عمومی

این تالارگفتگو برای علاقه مندان به خدمات ما است. در هر زمینه ای که فکر می کنید نیاز به گفتگوی بیشتر است می توانید دراین بخش راجع به آن سوالات خود را مطرح نمایید . همچنین می توانید...

پست ها: 1

تالار گفتگوی تیم برنده

این تالار گفتگو بر مبنای کتاب " چگونه یک تیم برنده بسازیم" نوشته آقای کوین بنفیلد و ترجمه آقای شاهین برادران آماده شده است. سوالات ، گفتگوها و نظرات خود پیرامون این کتاب و دوره را...

پست ها: 1

تالار گفتگو در خصوص قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

این تالار به منظور پرسش و پاسخ در خصوص مقررات کار و تأمین اجتماعی و همچنین محل تعامل در مورد مباحث مطرح شده در دوره آموزشی آنلاین آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی که ت...

پست ها: 13

تالار گفتگو در باره کسب و کار برنده جک ولش

این تالار گفتگو جهت تعامل در خصوص دوره چگونه یک کسب و کار برنده بسازیم؟ در نظر گرفته شده است.

پست ها: 1

تالار گفتگو در خصوص مدیریت ریسک منابع انسانی

این تالار جهت بحث و تبادل نظر پیرامون دوره مدیریت ریسک منابع انسانی در نظر گرفته شده است.

پست ها: 1

تالار گفتگو در خصوص کانون ارزیابی و توسعه سرمایه های انسانی

این تالار جهت گفتگو و تبادل نظر پیرامون دوره کانون ارزیابی و توسعه سرمایه های انسانی در نظر گرفته شده است.

پست ها: 1

تالار گفتگو در خصوص منتورشیپ در عمل

این تالار به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مطالب مطرح شده در دوره منتورشیپ در عمل ایجاد شده است.

پست ها: 1