تالار گفتگو در خصوص مدیریت ریسک منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

برای مدیریت ریسک منابع انسانی در کسب و کارها چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

آواتار
Fatemeh Shakhsian
آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
آواتار
سما واحدی
بهترین پاسخ

سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد که در طی آن توسعه فردی و افزایش درآمد برای پرسنل صورت می‌پذیرد، مهم ترین فاکتور در حفظ وفاداری وفاداری پرسنل خواهد بود.

معماری ساختاریافته منابع انسانی نیز خالی از لطف نیست بعنوان مثال معماری خطی زیر در جهت ایجاد یک سازمان متعالی: 

گام اول جذب: اعتماد سازی و آموزش سازمانی 

گام دوم آشنایی: تکمیل سبد شرح وظایف (در حد مطلوب متناسب با تخصص)

گام سوم دوره فعالیت کوتاه مدت سه الی شش ماهه (آزمایشی): همراهی و آموزش رسالت و ارزش‌های سازمان و صحت سنجی توانمندی 

گام چهارم ارزیابی اولیه: ارائه کارنامه فعالیت و طرح ریزی برنامه بلند مدت (در ارائه پلن آینده از خود پرسنل دریافت پیشنهاد صورت پذیرد)

گام پنجم مصاحبه فصلی : تهیه فرم‌های نظر سنجی سازمانی-فردی و علاقمندی پرسنل و دریافت نظر او در شرایط بحران 

گام ششم ارتقا: ارائه برنامه ارتقا شغلی در ازای بهبود وضعیت عملکرد سنجه‌های از پیش تعیین شده 

آواتار
رها کردن