آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

با توجه به ضرورت آشنایی شاغلین و کارفرمایان با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و به منظور رعایت حقوق اجتماعی و حرفه ای طرفین، این دوره بر مبنای آخرین اصلاحات و اضافات قانون کار و تأمین اجتماعی در حال تدوین می باشد.

۵۹۰,۰۰۰ تومان
590000.0 IRT ۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۹۰,۰۰۰ تومان
مدرسین
Ali Akbar Izadikhah

      a.a.ezadikhah@gmail.com


مشاهده رزومه کامل مدرس

به روزرسانی 2022/06/09
تخمین زمان اتمام دوره 5 ساعت 37 دقیقه
اعضا 3