آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

با توجه به ضرورت آشنایی شاغلین و کارفرمایان با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و به منظور رعایت حقوق اجتماعی و حرفه ای طرفین، این دوره بر مبنای آخرین اصلاحات و اضافات قانون کار و تأمین اجتماعی در حال تدوین می باشد.

۵۹۰,۰۰۰ تومان
590000.0 IRT ۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۹۰,۰۰۰ تومان
به روزرسانی 2023/04/18
تخمین زمان اتمام دوره 5 ساعت 37 دقیقه
اعضا 4
قانون کار آشنایی با قانون کار مقررات تامین اجتماعی مقررات کار و تامین اجتماعی قرارداد کار انواع مرخصی
  • نمایش رایگان
  • قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
  • خاتمه قرارداد کار و مزایای پایان کار
  • حفاظت فنی، بهداشت کار، آموزش و اشتغال
  • خدمات رفاهی و مراجع حل اختلاف
  • قانون تأمین اجتماعی (بازنشستگی، از کار افتادگی و خاتمه خدمت)
  • بیمه بیکاری
  • پرسش و پاسخ
  • مقررات بیمه تأمین اجتماعی (قسمت اول)
  • مقررات بیمه تأمین اجتماعی (قسمت دوم)
  • پرسش و پاسخ مقررات بیمه تأمین اجتماعی
  • مقررات بیمه تأمین اجتماعی (قسمت سوم)
  • مقررات بیمه تأمین اجتماعی (قسمت چهارم)
  • مقررات بیمه تأمین اجتماعی (قسمت پنجم)