تالار گفتگو در باره کسب و کار برنده جک ولش

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

هدف این سایت ایجاد یک مرکز دانش است که به سوالات پاسخ می دهد.

بنابراین، پرسش‌ها و پاسخ‌ها را می‌توان مانند صفحات ویکی توسط کاربران مجرب این سایت ویرایش کرد تا کیفیت کلی محتوای پایگاه دانش بهبود یابد. چنین امتیازاتی بر اساس سطح "کارما"ی کاربر اعطا می شود: زمانی که "کارما" به اندازه کافی بالا رفت، می توانید همین کار را انجام دهید.

اگر این رویکرد برای شما مناسب نیست، لطفا به جامعه احترام بگذارید.

5 رای موافق، افزودن نظرات
50 رای مخالف
30 ورود لینک متنی، بارگذاری فایل ها
750 بیوگرافی شما می تواند به عنوان راهنمای ابزار دیده شود
50 حذف نظر خود
0 علامت گذاری موارد توهین آمیز، بستن سوالات خود
0 ویرایش هر پست، مشاهده علامت گذاری موارد توهین آمیز
500 پذیرفتن هر پاسخی
500 حذف هر نظری
0 بستن هر پستی
0 حذف هرگونه سوال یا پاسخی