سعدِوفا

       ماموریت ما در سعدِوفا بر مبنای سه محور زیر تعریف می شود:
        ایجاد فضای تعاملی مناسب با همراهی علاقمندان برای شکل گیری، رشد و توسعه کسب و کارها از طریق طراحی و ارائه محتوای آموزشی فاخر جهت انتقال تجارب و افزایش دانش و مهارت.
       - کمک به ارتقاء توانمندی و مهارت های افراد در جهت جذب و استخدام در کسب و کارها با ارائه مدرک معتبر
       - همراهی و حمایت آموزشی از زیرمجموعه های اتود


       پرطرفدارترین های سعدِوفا

       کارگاه جامع آشنایی با ارزشیابی با مشاغل، آنالیز مشاغل، جبران خدمات و مزایا بر اساس مدل هی گروپ و کورن فری

       تازه ترین ها