فیلم آموزشی: دوره کانون ارزیابی و توسعه سرمایه های انسانی

فیلم آموزشی: دوره کانون ارزیابی و توسعه سرمایه های انسانی

نياز به ارتباطات، تصميم گيري، مديريت بحران و توسعه قابليت هاي ذهني، ما را وادار به انجام آموزش ها و فراگيري تخصص هاي چند منظوره مي سازد. يكي از ابزارهاي مناسب براي توسعه مد ل هاي ذهني براي به دست آوردن مهارت لازم و ترقي دانش ضمني در بين افراد، كانون هاي ارزيابي ميباشد.
ما در این دوره با کانون ارزیابی و توسعه سرمایه های انسانی آشنا می شویم.

۴۹۰,۰۰۰ تومان
490000.0 IRT ۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
به روزرسانی 2024/01/04
تخمین زمان اتمام دوره 5 ساعت 43 دقیقه
اعضا 4
ارکان کانون ارزیابی مدل شایستگی کانون ارزیابی
  • نمایش رایگان
  • نمایش رایگان
  • نمایش رایگان
  • نمایش رایگان
  • درس پنجم- مدل شایستگی
  • درس ششم- مصادیق رفتاری در مدل شایستگی
  • درس هفتم- در کانون چه می گذرد؟
  • درس هشتم- ارزیابی کنندگان
  • درس نهم- تمرین ها و ابزارها (قسمت اول)
  • درس دهم- تمرین ها و ابزارها (قسمت دوم)
  • درس یازدهم- تمرین ها و ابزارها (قسمت سوم)
  • درس دوازدهم- مصاحبه شایستگی محور
  • درس سیزدهم- ارزیابی شوندگان در کانون
  • درس چهاردهم- فرایند ارزیابی رفتار
  • wash up/درس پانزدهم- جلسه جمع بندی
  • درس شانزدهم- گزارش بازخورد ارزیابی
  • درس هفدهم و پایانی- نکات کلیدی برگزاری کانون