پیشنهادهای کاری ما

شما می توانید پیشنهادهای کاری شرکت های مختلف را مشاهده و انتخاب کنید!

ما همراهی می کنیم تا شما بتوانید پیشنهادهای مختلف همکاری با سازمان ها و تیم های مختلف را مشاهده نموده و رزومه خود را برای آن ها ارسال نمایید.

درباره ما

درباره ما

تلاشمان بر این است که بتوانیم با تمرکز بیشتر بر جنبه های انسانی و نگاه اجتماعی در فضای کسب و کار ، موقعیت های شغلی مناسبی را پیشنهاد دهیم.