تالار گفتگو در خصوص قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

در پرونده ای رأی بازگشت به کار فردی صادر شده ولی خود فرد از شروع به کار امتناع می ورزد. بیمه بیکاری در خصوص این فرد چه حکمی دارد؟

آواتار
Ali Akbar Izadikhah

در صورت موجه بودن اخراج کارگر (ذیل ماده 165 قانون کار) بیکاری کارگر بدون میل و اراده تلقی و تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

موارد مربوط به تبصره ماده 165 قانون کار، که کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد از مصادیق بیکاری بامیل و اراده محسوب و نمی توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره مند گردند.

در مورد فسخ یک طرفه قرارداد کار (کار معین) چنان چه این امر از ناحیه کارفرما انجام پذیرفته باشد، در صورت صدور رأی از سوی مراجع حل اختلاف قانون کار، از تاریخ پایان مدت قرارداد می توانند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند.

آواتار
رها کردن

پاسخ شما

لطفا به صورت کامل و جامع پاسخ خود را ارائه نمایید.درصورتی که می خواهید صرفا نظر خود را ارائه کنید و نیاز به پاسخ ندارید ، می توانید از گزینه ثبت نظر استفاده نمایید. البته شما همیشه می توانید پاسخ های خود را اصلاح نمایید - قطعا نیازی نیست به سوال های تکراری پاسخ دهید. همچنین رای دادن می تواند بسیار کمک کننده باشد - و برای شناسایی بهترین پرسش و پاسخ بسیار موثر خواهد بود.