درس چهارم- حق بیان و حرمت انسان ها

برخي از انسان ها ايده هايي بهتر از ديگران دارند، برخي از ديگران با هوش تر، با تجربه تر/ يا خلاق ترند. ولي بايد صداي همه را شنيد و گوش داد.
ديوان سالاري بزرگي همچون جنرال الكتريك ، نيازمند يك برنامه مدون و سازمند از گونه فرايند گره گشايي است تا بتواند يخ ها را آب كرده و فكر و روح انسان ها را به عرضه خود وادارد. البته اين تنها روش باز كردن زبان ها و شنيدن همه صداها نيست. توصيه مي كنم كه شما راهي مناسب سازمان همكاران خود يافته و برگزينيد.
حرف من اين است كه هر صدايي بايد شنيده شده و به هر شكايتي رسيدگي شود هنر داوري مديريتي همين است روش است كه برخي از انسان ها ايده هاي بهتر از ديگران دارند برخي از ديگران با هوش تر، با تجربه تر، يا خلاق ترند. ولي بايد صداي همه را شنيد و گوش داد. انسان ها چنين مي خواهند و شما بدان نياز داريد.
بازدید
1 کل بازدیدها
1 نمایش اعضا
0 بازدیدهای عمومی
اقدامات
0 پسندها
0 نپسندیده‌ها
0 نظرات
اشتراک بر شبکه های مجازی
اشتراک لینک
اشتراک گذاری توسط ایمیل

لطفا ورود برای اشتراک گذاری این video توسط ایمیل.

تعبیه در وبسایت شما